BELEDİYEMİZ

Vizyon & Misyon

Misyonumuz, toplumcu belediyecilik anlayışı ile; sürdürülebilir kalkınma öncelikli, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışı ile tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korunmuş sağlıklı bir kent yaratmak.

Vizyonumuz ise Karaburun’un doğal, kültürel ve tarihi kaynakları ile evrensel değerleri bütünleştiren, belediye ve hizmet standartlarını yükselten, toplum katılımlı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan örnek bir yerel yönetim kurumu olmak.