DUYURULAR
30-12-2019

03.01.2020 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanun'un 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.01.2020 Cuma günü Saat:10.00'da Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda toplanacaktır. Tüm Halkımız Davetlidir.

GÜNDEM:
1-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
2-Geçen Toplantı Tutanaklarının Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi.
3-Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.
4-Belediye Başkanınca Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.
5-Ruhsata Aykırı Faaliyetlerde Bulunan İşyerlerine Uygulanacak Ceza Miktarının Belirlenmesinin Görüşülmesi.
6-Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerin Sözleşme ve Ücretlerinin Görüşülmesi.
7-Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Görüşülmesi.
8-Dilek ve Temenniler.
9-Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi.
10-Kapanış.