DUYURULAR
29-06-2020

14.10.2020 Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturum Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince Ekim ayı 2.oturumda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Ekim 2020 Çarşamba günü Saat:11.00'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası toplantı salonunda toplanacaktır. Toplantı pandemi süreci nedeniyle halka kapalı gerçekleşecek olup , Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapılacaktır.

 

GÜNDEM
 

1-Başkan tarafından Meclisin açılışı.

2-Geçen toplantı tutağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi.

3-Plan ve Bütçe komisyonundan gelen Karaburun Belediyesi 2021 Yılı bütçesinin görüşülmesi

4-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.

5-Dilek ve Temenniler.

6-Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

7-Kapanış.