DUYURULAR
04-02-2020

07.02.2020 Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07.02.2020 Cuma günü Saat:10.00'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası Toplantı Salonun'da toplanacaktır. Gündem ektedir.

                                                                       İLAN

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07.02.2020 Cuma günü Saat:10.00'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplanacaktır.
                                                          Tüm Halkımız Davetlidir.


GÜNDEM:


1-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

 

2-Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi.


3-Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.


4-Belediye Başkanınca Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.


5-Denetim Komisyonunda boşalan komisyon üyeliği yerine yeni üye seçimi.

 

6-Saip mahallesinde yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında bilirkişi olarak seçilen Sadettin UĞUR ve Tepeboz mahallesinde yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında bilirkişi olarak seçilen Süleyman SÖYLEMEZ’’in yerine yeni bilirkişi seçilmesi.

 

7-. Karaburun Belediyesine devredilen Merkez Mahalle 316 ada, 3 ve 4 parseller ile yine Merkez Mahalle 371 ada 2, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı taşınmazların satışının görüşülmesi.

 

8-Karaburun Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 113 sayılı Meclis kararındaki listede mevcut eksik ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi.

 

9-Karaburun Belediye Meclisinin 13.12.2019 tarih ve 117 sayılı meclis kararındaki listede mevcut eksik ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi.

10-Karaburun Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 92 sayılı kararıyla kabul edilen 2020 yılı Tarifeler Listesinin 2.1.7 Çevre Temizlik Vergisi başlıklı bölümünün değiştirilmesi.

11-2020 Yılı için zabıta personeli fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.


12-Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Görüşülmesi.

 

13-Dilek ve Temenniler.

 

14-Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

 

15-Kapanış.