DUYURULAR
29-06-2020

04.12.2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Aralık 2020 Cuma günü Saat:11.00'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası toplantı salonunda toplanacaktır. Toplantı pandemi süreci nedeniyle halka kapalı gerçekleşecek olup, Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1-Başkan tarafından Meclisin açılışı.
2-Geçen toplantı tutağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi.
3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4--
Belediye başkanınca verilecek önergelerin görüşülmesi.

5-İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU genel Müdürlüğünün 18.11.2020 tarih 70510 sayılı yazılarıyla, mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait Merkez Mahallesi Şehit Polis Yusuf Çelik Caddesi No:19 adresindeki taşınmazın; İzsu Karaburun Teknik Uygulama Birimi tarafından kullanılmak üzere tahsisi talebinin görüşülmesi.

6-Karaburun Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan ve sözleşme süreleri 31.12.2020 tarihinde dolacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin sözleşme ve ücretlerinin görüşülmesi.
7-Karaburun Belediyesi norm kadro cetvelinde boş durumda bulunan, TH sınıfı 8790 unvan kodlu ve 9. Derece Teknisyen unvanlı kadronun; TH sınıfı 9.derece 8750 unvan kodlu tekniker olarak değiştirilmesi, ve bu kadro karşılığı Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğünde, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak ihtiyaç duyulan bir Tekniker çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.
8-Karaburun Belediyesi norm kadro cetvelinde bulunan, 3 adet GİH sınıfı 9950 unvan kodlu 5. Derece Zabıta Memuru unvanlı kadronun; yine GİH sınıfı 9950 unvan kodlu 3. Derece Zabıta Memuru unvanlı olarak değiştirilmesinin görüşülmesi.

9-S.S. Kamukent Arsa ve Konut Yapı kooperatifinin 24.09.2020 tarih ve 5810 kayıt nolu dilekçesindeki Karaburun Belediye Meclisinin 07.08.2020 tarih 78 sayılı kararına itirazının görüşülmesi.

10-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.

11-Dilek ve Temenniler.

12-Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

13-Kapanış.