HİZMETLERİMİZ

İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Müdürlüğümüzde 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında imar durumu, imar planları hazırlanması ve uygulamaları, yapı ruhsatı, yapı kullanma ve izin belgesi düzenlenmekte, 4708 sayılı yasa kapsamında yapı denetim hakkediş ödemeleri yapılmakta ve yapılan işlemlere ilişkin arşiv, işlem dosyaları oluşturularak saklanmaktadır.

BİRİMLER :

a) İdari işler ve Arşiv Birimi

b) Harita ve Planlama Birimi

     * İmar Durumu

     * İmar Planı Hazırlanması ve Plan Tadilat İşlemleri 

c)Yapı Ruhsat Birimi

     * Yapı Ruhsatı

     * Yapı Kullanma

     * Numarataj 

     * Hakediş

d) Yapı Kontrol Birimi

     * Kaçak Yapılar

     * Sit Alanları Korunması

DÖKÜMANLAR / DİLEKÇE ÖRNEKLERİ