HİZMETLERİMİZ

Veterinerlik Hizmetleri

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNERLİK SERVİSİ HAYVAN BAKIM EVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

 

MİSYONUMUZ :

Veterinerlik Servisi Hayvan Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu uyarınca hayvanlardan ve hayvansal kaynaklı ölümlerden insan sağlığına zararlı olabilecek başta zoonozlar olmak üzere her türlü hastalık etkeninin uzaklaştırılması ve yok edilme doğrultusunda faaliyetler yürüterek hayvan ve insanların bir arada refah ve mutluluk içinde yaşamasını sağlamak. 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

Sahipsiz hayvanların toplanması, toplatılması, sağlık bakımlarının yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması, ve alındıkları ortama geri bırakılmasına karar verilenlerin kimliklendirilerek bırakılması, geçici hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları ile yerel yönetimlerin ve yerel hayvan koruma görevlilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve sahipsiz hayvanların çevreye verebilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik alınacak tedbirlerin takibi sağlar.

Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlamaktadır.

Veteriner Hekimimiz çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasıyla görevlidir.

Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde bakımevimizde kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınmaktadır.

Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırıldıktan ve gerekli tıbbî müdahaleler yapıldıktan sonra sahiplenme talebinde bulunan ve 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan kişilere teslim edilir ve belediyemizce kayıt altına alınır. Belediyemiz sağladığı bu hizmetten dolayı belli bir ücret talep etmemektedir.

Bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa yakalanan ve alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığına önlenemez derecede tehdit vereceğine veteriner hekimimizce karar verilen hayvanların dışında hiçbir hayvan öldürülmez. Öldürme işleminde hayvanlara en az acı veren ve süratle ölümünü sağlayan yöntemler uygulanmaktadır.

Bakımevimize getirilen hayvanların yaşı, cinsiyeti, ırkı, davranış şekli Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine yazılır ve sağlık, gebelik durumu ve parazit açısından bir ön muayeneden geçirilmektedir.

Veterinerlik Servisi Hayvan Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Yazı İşleri Müdürlüğünden servisimize gelen yazılar düzenli ve takipli bir şekilde gerekli cevap ve gerek bilgi olarak arşiv klasörlerimizde muhafaza edilmektedir.

Veterinerlik Servisi olarak sokak hayvanlarına yaptığımız tedaviler kayıt altına alınmaktadır

Rehabilitasyon merkezimizde bulunan sokak hayvanlarımız vatandaşlarımızın isteği üzerine sahilendirme yapılmaktadır.

Belediye Başkanlığımız tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Gerekli durumlarda Zabıta Amirliği ile işbirliği halindedir.

Tarım Bakanlığının aldığı kararları desteklemektedir.

Doğal afet durumlarında Hayvan ve İnsan sağlığı ile ilgili korucu önlemler almaktadır.

 

Veteriner Hekim: Duygu Akçelik - Asena Ece Oğuzhan

Tel: 444 35 56

E-posta: veteriner@karaburun.bel.tr


Google Maps İle Konumu İşaretlemek İçin Tıklayın !

 

5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU GEREĞİNCE YEREL YÖNETİMLERE AİT KLİNİK VE POLİKLİNİKLERDE SAHİPLİ HAYVANLARA HİZMET VERİLMESİ YASAKLANMIŞ OLUP, 02 NİSAN 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN KARABURUN BELEDİYESİ VETERİNERLİK SERVİSİ KLİNİĞİNDE 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA SADECE SAHİPSİZ HAYVANLARA HİZMET  VERİLMEKTEDİR. 

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası için ‘’tıklayınız’’