BELEDİYEMİZ

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz: Yerelde kalkınma, refah ve toplumsal adalet hedeflerimize sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile sahip çıkarak; ilçemizi organik tarım, doğa ve tarih turizmi ile agro turizm başlıklarında ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden biri hâline getirmek.

Misyonumuz: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ekseninde odağına insanı alan belediyecilik anlayışı ile kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanan; yurttaşlarımıza çözüm odaklı, adil ve erişilebilir hizmetler sunan; demokratik ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, doğal kültürel zenginliklerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktaran bir kent yönetimi uygulamak.