BİRİMLERİMİZ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür : Mesut YILMAZKOÇ

Tel

0 232 731 40 01

Fax

0 232 737 76 93

E-posta

yaziisleri@karaburun.bel.tr

 

Misyon: Kurum içi, kurum dışı gelen evrakların ve vatandaşlardan gelen taleplerin zamanında değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Belediyemiz müdürlüklerine etkin ve hızlı bir şekilde bu evrakların ve taleplerin iletilmesini sağlamaktır.

Belediyemize e-posta/posta yolu ile ulaşan kurum dışı gelen evrakların, vatandaşlarımızdan gelen dilekçelerin ve elektronik ortamdan gelen talep ve kurumlardan gelen resmi yazıların birimlerimize ulaştırılması, Yazı İşleri Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir.

Diğer birimlerden farklı olarak birimimiz; vatandaşlarımız ve kurum organlarımızı birbiriyle koordine ederek verimli bir kamu hizmeti sağlamak amacıyla tüm resmi, özel kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızla daha etkin bir iletişim modelini uygulamak, sürdürmek ve evrakların birimlere kesintisiz ulaşımını sağlamak misyonunu gerçekleştirmektedir.

Bu doğrultuda Kurum içinde elektronik ortamda alınan kayıtlar ilgili müdürlüklerimize hızlı ve güvenilir bir şekilde iletilip takibi yapılmaktadır.

 

Vizyon: Daha etkin daha şeffaf ve daha hızlı sonuç alabilecek hizmet kalitesini gerçekleştirmek ve sürdürülebilir bir hale getirmektir.

 

Görev, yetki ve sorumluluk

 

 1. Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak,
 2. Genel evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 3. Belediyenin tüm birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlamak,
 4.  Vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak,
 5. Belediyeye gelen tüm postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak,
 6. Başkan’ın havalesi ile birimlerden gelen önergeler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak, gündemin Meclis Üyelerine tebliğ edilmesini sağlamak,
 7. Belediye Meclis toplantı tutanaklarının tutulması ve dökümünün yapılması,
 8. Komisyonlara havale edilen önergelerin takip edilmesi, sonuçlanan önergelerin raporlarının yazılması,
 9. Kararların yazılması ilgili mercilerin onayına sunulması,
 10. Alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 11. Karar özetlerinin Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
 12. Belediye Başkanı’na vekâlet eden vekillerin yazışmalarının yapılması, Belediye Meclis Üyelerinin ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının tanzimini yapmak,
 13. Belediye Meclis Üyelerinin özlük işlerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak,
 14. Belediyemizin üye olduğu birliklerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması,
 15. Meclis Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı gezileri ile ilgili gri pasaport alımı ve yazışmaların yapılması,
 16. Başkanlık Makamı’nca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakı kaydetmek ve Encümen gündemini hazırlamak,
 17.  Belediye Encümeni’ne girecek tüm evrakın önceden incelenmesi, yasal dayanakları ile birlikte Encümen’e sunulması,
 18. Kararların yazılması, asılların Encümen Üyeleri tarafından imzalanmasının sağlanması,
 19. Karar özetlerinin yazılmasını, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılmasını ve birer nüshalarının da arşivlenmesini yapmak, tüm bu iş ve işlemlerin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 20. Encümen Üyelerinin huzur haklarının takip ve kontrolünü yaparak ilgili müdürlüğe bildirilmesini sağlamak.