BİRİMLERİMİZ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür : H. Cem LİMAN

Yazı İşleri Müdürü

Tel

0 232 731 40 01

Fax

0 232 737 76 93

E-posta

yaziisleri@karaburun.bel.tr

 

Misyon: Yazı İşleri olarak bütün kurum içi, kurum dışı ve vatandaşlarımızla sağlanarak gelen taleplerin zamanında değerlendirilmesini sağlamak.

Yazı İşleri olarak belediyenin tüm yazışmalarında kayıtlar bu bölümden çıkmaktadır. Diğer birimlerden farklı olarak bölüm vatandaşla kurumun bağlantısının yapıldığı yerdir.

Tüm resmi kurum kuruluşlarla, kurum içinde ve vatandaşlarla daha etkin bir hale gelmek amaçtır. Kurum içinde elektronik bağlantılarla işlemleri halledilir ve ilgili müdürlüğe havalesini yapılır.


Görev, yetki ve sorumluluk

1) Evrak kayıt (dilekçe ve resmi daire gelen ve giden evrak kaydı) ve söz konusu evrakların ilgili birimlere gönderilmesi,

2) Encümen toplantısında alınan kararların yazılması ve uygulanmak üzere ilgili birimlere iletilmesi,

3) Meclis toplantısında alınan kararların yazılması ve onaylanmak üzere Kaymakamlık Makamına gönderilmesi 4)Bilgi Edinme Yasasına uygun olarak başvurulara cevap verilmesi,

5)Personel ile ilgili nakil, başvuru,izin gibi işlemlerin takibi ve dosyalanması.