BİRİMLERİMİZ

Zabıta Müdürlüğü

Tel

0 232 731 27 00 – 0 232 737 5050

Fax

0 232 731

E-posta

zabita@karaburun.bel.tr

 

ZABITA

Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetidir.
 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve halkın huzurunu sağlayıp korumak, bunu kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

 • Kanunların belediyelere görev olarak verdiği kontrolleri, izinleri ve yasakları yerine getirir.

 • Ruhsatsız işyeri işletenlere gerekli cezai yaptırımları uygulamakla yükümlüdür.

 • İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte denetim işlemlerini yürütmekle sorumludur.

 • Vatandaşların Zabıta Amirliği’ne ilettiği şikâyetlerin çözüme ulaşmasını sağlar.

 • Tüketici haklarının korunması için kanunda belirtilen yönetmelikleri uygular.

 • Semt pazarlarında denetim ve kontrol yapar.

 • İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirtilen sağlık şartlarına uymayan dükkânlar için gereken yaptırımları uygular.

 • Sokak satıcılarına ve seyyar satıcılara gereken yaptırımları uygular.

 • Kaçak inşaatların ve gecekondu inşaatlarının denetimini sağlar.

 • Dilencilere ve insanlardan usulsüz yardım isteyenlere karşı cezai yaptırım uygular.

 • Mülkiyeti belediyeye ait olan panolara kaçak ilan ve reklam yapıştıranlara karşı cezai yaptırım uygular.

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre sit ve koruma alanlarındaki ruhsatsız yapı çalışmalarını ve izinsiz define arayanları yetkililere bildirir.

 • Savaş gibi olağanüstü durumlarda kendisine verilen görevleri eksiksiz bir biçimde yerine getirir.

 • Korunmaya muhtaç çocukları, yaşlıları ve engellileri tespit ederek sosyal hizmet kurumlarına bildirir.