DUYURULAR
29-06-2020

02.07.2020 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.07.2020 Perşembe günü saat 10.30'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda toplanacaktır. Koronavirüs nedeni ile halkımıza kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantı, Belediyemizin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜNDEM:

1-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.

2-Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi.

3-Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

4-Belediye Başkanlığından Gelen Önergelerin Görüşülmesi.
A-2019 Yılı Kesin Hesabın Görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
B-Belediye Meclisinin 13.05.2020 Tarih, 46 ve 47 Nolu Kararlarıyla İlgili Gerekli Değişikliğin Yapılması. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
C-Belediyemiz Norm Kadro Cetvellerinin Güncellenmesi .( Yazı İşleri Müdürlüğü)
D-2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5-Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi.
A-2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporun Okunması.

6-Süresi Dolan Encümen Üyeliği Seçimlerinin Yapılması.

7-Süresi Dolan Plan-Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Üyeliklerinin Seçimlerinin Yapılması.

8-İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün 06.03.2020 Tarih ve 841428 Sayılı Yazılarıyla Bözköy Mahallesinde Yapılacak Olan Kadastro Güncelleme Çalışmalarında Bilirkişi Olarak Seçilen Metin KISA ve Ahmet AYDOĞDU'nun Yerine TC 24497111964 Kimlik Numaralı Mehmet Oğlu Seyfi BÜLBÜLCÜ ve TC 25247086914 Numaralı Halil İbrahim Oğlu Günay DACA'nın Görevlendirilmesi Talebinin Görüşülmesi.

9-Belediyemize Ait 35 UHG 67 Hıno Marka 1991 Model, 35 RAB 94 BMC Yavuz Marka 1986 Model Kamyon , 35 RAD 48 Renault 19 Marka 1996 Model Otomobil ve 35 LT 677 BMC Fatih Marka 1993 Model Çöp Toplama Kamyonundan Oluşan 4 Adet Aracın Hurdaya Çıkarılarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna Satışının Görüşülmesi

10-13.12.2019 Tarih ve 117 Sayılı Meclis Kararında İşletme Hakkı Devredilen Gayrimenkuller Listesinin 58.Sırada Bulunan Parsel No:11 Yerine 12 Olarak Düzeltilmesinin Görüşülmesi.

11-13.12.2019 Tarih ve 117 Sayılı Meclis Kararında 64.Sırada Boş Bulunan Ada No Yerine 38 ,Parsel No Yerine 24 Olarak Düzeltilmesinin Görüşülmesi.

12-Mülkiyeti Belediyemize Ait Bazı Gayrimenkullerin, İşletme Haklarının 10 (On) Yıl Süre ile MİMAS BEL Gıda Turizm İnşaat İthalat İhracat Üretim Pazarlama San.Tic. A.Ş 'ne Ayni Sermaye Olarak Konulmasının Görüşülmesi.

13-Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Görüşülmesi.

14-Dilek ve Temenniler.

15-Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

16-Kapanış.