DUYURULAR
29-06-2020

02.07.2021 Tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Temmuz 2021 Cuma günü Saat 17.00' da Karaburun Merkez Mahallesi, Nergis Kafe tesislerinde toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1- Başkan tarafından Meclisin açılışı.
 

2-Geçen toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi.
 

3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
 

4- Belediye Başkanlığından gelen önergelerin görüşülmesi.

5-Karaburun Belediyesi 2021 yılı bütçesindeki 6.2.0.0 İskan ve Toplum Refahı Fonksiyonel Sınıfı ve 6.4.2.1 Hizmet Binası için Arsa Alımı ve Kamulaştırma Giderleri ekonomik sınıfına 5.500.000.00 TL ek ödenek konulmasının görüşülmesi.

6-Haseki, Parlak ve Yayla Mahallelerinde yapılacak Kadastro güncelleme çalışmaları için ilave bilirkişi belirlenmesinin görüşülmesi.

7-Karaburun Belediye Başkanlığı'nın Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin görüşülmesi.

8-Komisyondan gelen raporların görüşülmesi.

 

9-Toplantıya katılamayan Meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
 

10- Dilek ve Temenniler.
 

11-Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

12-Kapanış.