DUYURULAR
29-06-2020

03.09.2021 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00'da Karaburun Merkez Mahallesi, Nergis Kafe tesislerinde toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1- Başkan tarafından Meclisin açılışı.

2-Geçen toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi.

3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığından gelen önergelerin görüşülmesi.

5-  Toplantıya katılamayan Meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

6-  Dilek ve Temenniler.

7-  Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

8-  Kapanış.