DUYURULAR
29-06-2020

10.08.2022 Tarihli Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Ağustos 2022 Çarşamba saat 10.30'da Karaburun Belediyesi, Nergis Kafe'de olağanüstü olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1- Başkan tarafından Meclisin açılışı.

2- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 11.01.2021 tarih ve 97509404-301-05-34 sayılı Meclis Kararına istinaden hibe edilen 1 adet 35 BEU 999 Plakalı 2022 model Ford Transit Engelli Minibüsünün hibe kabulünün görüşülmesi,

3- Belediyemiz sınırları içinde hafriyat kazımı, kazı, ot temizliği, ağaç ekiminde kullanılmak üzere, 4 ayrı ataşmanları ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 mad. uyarınca 1 adet 6 ton Mini Ekskavaratör (4 ayrı ataşmanları ile birlikte) alımının görüşülmesi,

4- Karaburun Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 29.07.2022 tarihli 54353994 ve 54353048 sayılı yazılarındaki, tahsis taleplerinin görüşülmesi,

5- Karaburun İlçesi İskele Mahallesi 72 ada 22 parselin güneyindeki park alanında yer alan trafonun yol kullanımını etkilemesi ve yolun dar olmasından kaynaklı kazaya sebebiyet verebileceğinden, krokide gösterilen alana taşınması konusunun görüşülmesi,
6-Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin kabulü,
7- Kapanış.