DUYURULAR
29-06-2020

04.01.2022 Tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz, 5393 Sayılı Kanununun 20. Maddesi gereğince Ocak ayı Meclis Toplantısı için 04.01.2022 Salı günü saat 15.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası toplantı salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1- Başkan tarafından Meclisin açılışı.

2-Geçen Toplantı tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi.

3-Meclis Üyelerince verilecek Önergelerin Görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığından Gelen Önergelerin Görüşülmesi.

5- Belediyemiz bünyesinde Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olup sözleşme süreleri 31.12.2021 tarihinde dolan ekli listedeki 14 personelin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6-Karaburun Belediye Başkanlığı’nın 2021 yılı Gelir-Gider hesaplarını incelemek üzere Denetim Komisyonu seçiminin görüşülmesi.

 

7-.Zabıta memurlarının fazla çalışma ücretinin görüşülmesi.

8- Saip Mah. Olcak Pınarı civarında ve yol boşluğunda kırsal ve yerel yönetimi desteklemek amacıyla üretici pazarı düzenlenmesi ve pazarın geliştirilmesine yönelik, Saip Yaşam Kültürünü Koruma, Geliştirme Dayanışma ve Ekolojik Üretimi Destekleme Derneği ile iş birliği protokolü yapılması ve Belediye Başkanı İlkay GİRGİN ERDOĞAN'A imza yetkisi verilmesinin görüşülmesi.

9-İskele Mahallesi 529 ada 1 parselde kayıtlı 395.43m2 büyüklüğündeki taşınmazda, hissedarlardan, Emine Aylin ÖZEL'in Belediyemize ait 327.36 m2 hisseyi satın alma talebinin görüşülmesi.

 

10-Adıyaman İli Pınarbaşı Belediyesi'nin 01.10.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ile aldığı İlçemiz ile Kardeş Şehir Olma kararının görüşülmesi.

11-Komisyondan gelen raporların görüşülmesi.


12- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin görüşülmesi.


13-Dilek ve Temenniler.


14-Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.


15-Kapanış.