DUYURULAR
29-06-2020

04.09.2020 Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Eylül 2020 Cuma günü Saat:10.00'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası toplantı salonunda toplanacaktır. Toplantı pandemi süreci nedeniyle halka kapalı gerçekleşecek olup , Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapılacaktır.

 

 

GÜNDEM:

1-Başkan tarafından Meclisin açılışı.
2-Geçen toplantı tutağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi.
3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4-Belediye başkanınca verilecek önergelerin görüşülmesi.
5-Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.
6-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak ihtiyaç duyulan bir Veteriner Hekim çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.
7-Küçükbahçe Karareis Köyü küme evleri sakinlerinin küme evleri adının Meli Köyü küme evleri olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
8-Turgay ARAS'a ait 25.08.2020 tarihli dilekçesindeki Siesta civarındaki bir sokağa Erbil TUŞALP adının verilmesi talebinin görüşülmesi.
10-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
11-Dilek ve Temenniler.
12-Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.
13-Kapanış.