DUYURULAR
29-06-2020

05.03.2021 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Mart 2021 Cuma günü Saat: 14.00'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası toplantı salonunda toplanacaktır.

Toplantı pandemi süreci nedeniyle halka kapalı gerçekleşecek olup, Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapılacaktır.


GÜNDEM

1-Başkan tarafından meclisin açılışı.

2-Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi.

3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.

4-Belediye başkanınca verilecek önergelerin görüşülmesi.

5-Karaburun Belediyesi Norm kadro cetvelinde mevcut GİH sınıfı, 7825 unvan kodlu, 4.derece 2 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosundan birisinin kadro derecesinin 8.derece olarak değiştirilmesinin görüşülmesi.

6-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.

7-Dilek ve temenniler.

8-Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

9-Kapanış.