DUYURULAR
29-06-2020

24.07.2024 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi ek fıkrası (30.05.2007-5675/3 md.) gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası toplantı salonunda olağanüstü olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM 

  1. Başkan tarafından Meclisin Açılışı.
  2. İlçemiz sınırlarında köy yerleşiminden mahalle yerleşim alanına dönüşen alanların Uygulama İmar Planı bulunan ve üst ölçekli planlarda kırsal yerleşim alanında kalan mahalle meskun Bozköy(köy içi)-Anbarseki (köyiçi) -Hasseki (köyiçi)- Saip (Uygulama imar planı bulunan kısmı)- Tepeboz (köyiçi) –Yayla (köy içi)- Eğlenhoca(Uygulama İmar Planı bulunan kısmı)-İnecik (Uygulama İmar Planı bulunan kısmı)-Kösedere (Uygulama İmar Planı bulunan kısmı)-Küçükbahçe (köy içi)Salman (köy içi)Parlak (köy içi) Sarpıncık (köy içi) alanlarında yapılacak yapılarda minumum bağımsız bölüm sayısı ve bağımsız bölüm alanlarının belirlenmesinin görüşülmesi.
  3. İlçemizde, inşaat faaliyetlerinde bulunan tüm ağır tonajlı (tır, kamyon, dozer, kepçe v.b…) araçların, inşaat yasaklı bölgeler dışında kalan kısımlarda, şantiye sahasında kullanımı, geliş-gidiş güzergahları ,saat ve günlerinin belirlenmesi.
  4. 05.07.2024 tarih 068 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ödenek aktarılması.
  5. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
  6. Kapanış.