DUYURULAR
29-06-2020

03.12.2021 Tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20.Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Aralık 2021 Cuma günü saat 11.00'da Karaburun Belediyesi, Mordoğan Hizmet Binasında toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1- Başkan tarafından Meclisin açılışı.

2-Geçen toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi.


3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığından gelen önergelerin görüşülmesi.

5-Bir adet 3 dingilli Lowbed alımının görüşülmesi.

6- Belediyemiz ile sözleşmesi sona eren Elektronik haberleşme şirketleri ile yeni sözleşme yapılması sırasında yer kiralama bedelinin belirlenmesinin görüşülmesi.

7-2021 yılı bütçesine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37.maddesi gereği
3.000.000 TL ek ödenek konulmasının görüşülmesi.

8-Komisyondan gelen raporların görüşülmesi.

9-Toplantıya katılamayan Meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

10-  Dilek ve Temenniler.


11-  Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

12-  Kapanış.