DUYURULAR
29-06-2020

08.01.2021 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz, 5393 Sayılı Kanununun 20. Maddesi gereğince Ocak ayı Meclis Toplantısı için 08.01.2021 Cuma günü Saat:11.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası toplantı salonunda toplanacaktır.

Toplantı pandemi süreci nedeniyle halka kapalı gerçekleşecek olup, Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapılacaktır.


GÜNDEM

1- Başkan Tarafından Meclisin Açılışı.
2-Geçen Toplantı tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi.
3-Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi.
4- Belediye Başkanlığından Gelen Önergelerin Görüşülmesi.
5- Belediyemiz bünyesinde Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olup sözleşme süreleri 31.12.2020 tarihinde dolan ekli listedeki 12 personelin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 1 İnşaat Teknikeri çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.

7-Karaburun Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı Gelir-Gider hesaplarını incelemek üzere Denetim Komisyonu seçiminin görüşülmesi.

8- Zabıta memurlarının fazla çalışma ücretinin görüşülmesi.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne verilecek Peyzaj Projelerine ait öneri tarifelerinin görüşülmesi.

10-Karaburun Belediye meclisinin 02.12.2016 tarih ve 95 sayılı kararıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen Mordoğan Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsisin kaldırılmasının görüşülmesi.

11-Komisyondan gelen raporların görüşülmesi.

12-Toplantıya katılamayan Meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13- Dilek ve Temenniler.

14-Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.
15-Kapanış.