DUYURULAR
29-06-2020

09.04.2021 Tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanun'un 20. Maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerinin kalanını görüşmek üzere 9 Nisan 2021 Cuma günü Saat 19.00'da Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda toplanacaktır.

 

Toplantı pandemi süreci nedeniyle halka kapalı gerçekleşecek olup, Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapılacaktır.


GÜNDEM

1­-Başkan tarafından Meclis’in açılışı

2-­Geçen toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

3-­Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.

4­-Belediye Başkanlığı’ndan gelen önergelerin görüşülmesi

5­-Meclis Başkanlık divanında süresi dolan Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması

6­-Meclis Başkanlık divanında süresi dolan asil ve yedek katip üyelikleri seçiminin yapılması

7-­Süresi dolan Encümen üyeleri seçiminin yapılması

8­-Süresi dolan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması

9­-Süresi dolan Hukuk Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması

10-Süresi dolan Çevre Komisyonu üyelerinin seçiminin yapılmasının görüşülmesi

11-­Karaburun Belediye Meclisi’nin 02.10.2020 tarih ve 101 sayılı kararıyla kabul edilen 2021 yılı tarifeler eki Tenbihnameye yapılacak ilavelerin görüşülmesi

 12­-Belediyemize ait 1987 model 35 UDZ 67 plakalı Mercedes­Benz otobüsün hurdaya ayrılmasına ve işlem sonunda hurdasının MKE’ne satılmasının görüşülmesi

 13­-İZSU Genel Müdürlüğü’nün Anbarseki mahallesi içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için mülkiyeti Belediyemize ait Anbarseki Mahallesi 464 parsel sayılı taşınmazdaki 25 m2’lik kısmının İZSU adına tahsisi talebinin görüşülmesi

14­-Karaburun Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi

15-Komisyondan gelen raporların görüşülmesi

 -Karaburun Belediyesine ait 2020 yılı gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi

16­-Toplantıya katılamayan Meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

17­-Dilek ve Temenniler

18­-Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi

19­-Kapanış.