DUYURULAR
08-02-2024

121 Nolu Parselasyon Planı

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Eğlenhoca Mahallesi, 281-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-323-324-325-326-327-328-329-330-331-335-338-339-340-341-342-343-344-694-695-697-2115-2219 ve 2232 nolu parsellerin tamamı ile 276-277-280-282-293-294-295-320-321-322-345-349 ve 350 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alandaki gayrimenkullere 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre uygulanan 121 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli aynı yasanın 19. maddesine göre Belediye Encümeninin 13.0.202 tarih 63917418-110.04- 699 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 08.02.2024 tarihinden itibaren bir ay (otuzgün) süre ile ilgililerin incelemesine sunulmak üzere Belediyemiz İmar İşleri binasında askıya çıkarılmıştır. Parselasyon planı ilan süresi bitiminde askıdan indirilerek tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.