DUYURULAR
01-09-2021

İlan

112 Nolu Parselasyon Hakkında.

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Mordoğan Mahallesi, 443-445-2357-2358 ve 2359 nolu parseller ve civarında 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre uygulanan 112 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli aynı yasanın 19. maddesine göre Belediye Encümeninin 15.04.2021 tarih 63917418-110.04-178 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 01.09.2021 tarihinden itibaren bir ay (otuz gün) süre ile ilgililerin incelemesine sunulmak üzere Belediyemiz İmar İşleri binasında askıya çıkarılmıştır. Parselasyon planı ilan süresi bitiminde askıdan indirilerek tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.