Mordoğan

Müesser Aktaş Etnoğrafya ve Tarih Evi

Müesser Aktaş tarafından 2008 yılında açılan yerel kültür evinde, el sanatları ürünleri, geleneksel köy odası, yöresel giysiler ve mutfak eşyaları sergilenmektedir.

Fotoğraflar